Regulamin mvt.pl

 • Właścicielem serwisu i sklepu internetowego mvt.pl , dostępnego pod adresem www.mvt.pl, jest firma
  deDora ltd Sp. z o.o. Oddział w Polsce
  NIP: 2080000485
  KRS: 0000418554

SŁOWNICZEK:

 • Serwis – usługa najmu działająca pod adresem www.mvt.pl;
 • Sklep – sklep internetowy działająca pod adresem www.mvt.pl;
 • Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 • Czas realizacji zamówienia – jest to czas, w jakim Administrator serwisu dokona skompletowania i wysłania zamówienia w wybrany przez Klienta sposób dostawy;
 • Punkt odbioru zamówień – jest to sklep lokalny prowadzony przez www.mvt.pl , w którym można odbierać zamówienia.

§ 1. Przyjmowanie i realizacja zamówień

 •  Sklep internetowy www.mvt.pl przyjmuje zamówienia za pośrednictwem strony www.mvt.pl .
 •  Sklep internetowy www.mvt.pl realizuje zamówienia złożone przez pełnoletnie osoby fizyczne lub osoby prawne, mające swój adres zamieszkania bądź siedzibę na terenie Polski.
 •  W trakcie składania zamówienia Klient dokonuje:- wyboru zamawianych produktów- wyboru sposobu płatności- wyboru sposobu i adresu dostawy
 •  Po złożeniu zamówienia, Klient za pośrednictwem poczty elektronicznej zostaje powiadomiony o jego przyjęciu przez Sklep.
 •  Realizacja złożonego zamówienia rozpoczyna się po jego potwierdzeniu. Zamówienie zyskuje status potwierdzonego, gdy:- zostanie potwierdzone dokonanie przelewu bankowego lub za pośrednictwem karty płatniczej- zostanie wybrana przez Klienta opcja sposobu płatności „opłata za pobraniem”W przypadku braku potwierdzenia zamówienia przez Klienta w ciągu 7 dni, zamówienie to zostanie automatycznie anulowane.
 •  Zamówienie jest wysłane najpóźniej następnego dnia po uzyskaniu przez zamówienie statusu potwierdzonego. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, Klient jest o tym fakcie poinformowany emailem.
 • w przypadku zamówienia dotyczącego wynajmu namiotu szczegóły ustalane są indywidualnie.

§ 2. Ceny produktów

 1. Wszystkie ceny podane na stronie mvt.pl podawane są w złotych polskich i zawierają podatek.
 2. Ceny zamieszczone przy produktach nie zawierają kosztów dostawy.
 3. Ceną wiążącą i ostateczną, jest cena produktu podana na stronie www.mvt.pl w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
 4. Wszystkie ceny podane na stronie www.mvt.pl nie łączą się z żadnymi innymi promocjami i kartami Stałego Klienta bądź VIP.
 5. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia, wraz z ewentualnymi kosztami dostawy, przedstawiana jest w Koszyku, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia oraz formy płatności.
 6. Koszt dostawy doliczany jest na fakturze, proporcjonalnie do cen zakupionych produktów.
 7. www.mvt.pl zastrzega sobie prawo do zmian cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.
 8. Kupony upominkowe są do wykorzystania na dowolny zakup w sklepie www.mvt.pl. Każdy Kupon ma postać sześcioznakowego kodu, można go uzyskać kupując dowolne produkty w sklepie lub dokonując zakupu specjalnego Kuponu Upominkowego o wybranej wartości ( dostępne są Kupony od 25.00 zł), który dostarczany jest elektronicznie lub pocztą tradycyjną dla osoby wybranej do obdarowania. Kuponów nie można wykorzystać do złożenia dwóch zamówień. W przypadku gdy wartość kuponu przekracza wartość zamówienia, różnica nie jest zwracana.

§ 3. Modyfikacja zamówienia

 1. Klient może dokonać zmian w złożonym zamówieniu kontaktując się z Działem Obsługi Klienta telefonicznie pod numerem 89 521 2716 lub 730 332 939 bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres admin@dedora.uk
 2. Zmiany w adresie dostawy czy danych na fakturze Klient może dokonać do momentu nadania przesyłki.
 3. W przypadku rezygnacji z części lub całości zamówienia, jeśli zapłata za towar została dokonana w formie przedpłaty, to zwrot zapłaconej kwoty nastąpi w terminie 7 dni od dnia rezygnacji, na rachunek  Klienta.

§ 4. Formy płatności

 • Klient może wybrać następujące formy płatności: przelew bankowy na podane w zamówieniu konto lub płatność za pośrednictwem serwisu  Paypal, gdzie możliwe są płatności za pomocą kart płatniczych.
 • w przypadku wypożyczenia namiotu możliwa jest płatność przelewem całości lub zaliczki, pozostały koszt wynajęcia rozliczany jest w dniu montażu namiotu i możliwe jest opłacenie gotówką lub kartą bezpośrednio u przedstawiciela Firmy.

§ 5. Warunki dostawy produktów kupionych online

 1. Wysokość opłaty za dostarczenie przesyłki wynosi 16 zł niezależnie od ilości zamówionych artykułów, w zależności od wyboru sposobu dostawy zamównienia. Produkty zwolnione z opłaty za przesyłkę są wyszczególnione w ofercie promocyjnej.
 2. W przypadku, gdy zamówienie nie osiągnie wartości zwalniającej z kosztów dostawy, z powodu braku części zamówionych produktów, Klient nie poniesie dodatkowej opłaty za dostawę.
 3. www.mvt.pl nie ponosi odpowiedzialności za wydłużenie czasu dostawy, spowodowane nieterminowym dostarczeniem przesyłki przez firmę kurierską bądź Pocztę Polską.
 4. Transport namiotu wynosi 100 zł najmniej ( dojazd do klienta 4x).

§ 6. Warunki reklamacji produktów online

 1. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji na dostarczony produkt, w przypadku gdy produkt ten posiada wady techniczne bądź uszkodzenia mechaniczne powstałe podczas dostawy. Klient może reklamować również przesyłkę, która jest niezgodna ze złożonym przez niego zamówieniem.
 2. Reklamację należy złożyć do Działu Obsługi Klienta telefonicznie pod nr 89 521 27 16  bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres admin@dedora.uk , w terminie 7 dni od daty odebrania przesyłki.
 3. Reklamowane produkty należy odesłać do magazynu www.mvt.pl, na podany w zamówieniu adres.
 4. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 5. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty zgłoszenia reklamacji do Działu Obsługi Klienta.
 6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji produkty uszkodzone zostaną wymienione na pełnowartościowe. W przypadku brak możliwości wymiany towaru (np. z powodu wyczerpania nakładu), Sklep gwarantuje zwrot równowartości zakupionego towaru, najpóźniej w terminie 3 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

§ 7. Prawo odstąpienia od umowy / zwrot towaru

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta Klient może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny. W tym celu należy odesłać zakupiony towar wraz z wypełnionym formularzem zwrotu oraz dowodem zakupu ( faktura), w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki na podany w zamówieniu adres.
 2. Odstąpienie od umowy jest możliwe tylko wtedy, gdy zwracane produkty nie były używane, nie są uszkodzone oraz są odesłane w oryginalnym opakowaniu.
 3. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 4. Koszt odesłania zakupionych towarów, poniesiony przez Klienta, nie podlega zwrotowi.
 5. Serwis www.mvt.pl dokona zwrotu zapłaconej kwoty za odesłane produkty niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrot nastąpi na rachunek Klienta podany w formularzu zwrotu lub w oświadczeniu własnym o odstąpieniu od umowy.

WARUNKI NAJMU NAMIOTÓW

 1. Wynajem namiotów bankietowych prowadzimy zawsze z transportem i montażem, dzięki czemu pozostają one w bardzo dobrym stanie.
 2. Dostawa odbywa się do miejsca wskazanego przez najemcę na poziomie parteru, bez wnoszenia po schodach i do pierwszych drzwi, jednak nie dalej niż 20m od dojazdu samochodem.
 3. Najemca jest zobowiązany zapewnić swobodny dostęp do budynków – terenów – pomieszczeń gdzie ma być dostarczony wynajmowany sprzęt, droga dojazdowa musi być przejezdna dla pojazdów mechanicznych i wózków.
  Jeżeli nie powyższe warunki nie zostaną spełnione, a nie zostaliśmy o nich poinformowani przy składaniu zamówienia wówczas może to spowodować anulowanie wynajmu – montażu z winy klienta i rozwiązanie umowy najmu w trybie natychmiastowym.
 4. Koszty rozłożenia i złożenia sprzętu będącego przedmiotem umowy najmu nie są zawarte w cenie wynajmu ani w cenie transportu – stanowią koszt dodatkowy ustalany przy składaniu zamówienia.
 5. Wszelkie postoje ekipy montażowej powstałe z winy wynajmującego lub organizatora stanowią koszt dodatkowy, który wyceniany jest indywidualnie i wynosi od 100 zł za każdą rozpoczętą godzinę postoju.
 6. Transport namiotów i wyposażenia stanowi koszt dodatkowy doliczany do kosztu wynajmu.
 7. Koszt transportu zależy od miejsca transportu, oraz całkowitej wielkości zamówienia.
 8. Transport jest liczony za każdy przejechany kilometr (odległość razy 4 przejazdy), zwykle koszt zamyka się w sumie 100 zł. Do 20 km od Olsztynka transport gratis.
 9. Dla zapewnienia dobrego stanu sprzętu wynajem namiotów i wyposażenia prowadzimy wyłącznie z naszym transportem (dowóz i odbiór), bez możliwości samodzielnego odbioru towaru z magazynu transport namiotów i wyposażenia stanowi koszt dodatkowy doliczany do kosztu wynajmu.
 10. Koszt transportu jest ustalany indywidualnie i zależy od miejsca transportu oraz całkowitej wielkości zamówienia.

ZAMÓWIENIA I PŁATNOŚCI

 1. Całkowity koszt wypożyczenia sprzętu ustalany jest indywidualnie do każdego zamówienia – Ceny w Umowie Protokół Przekazania są cenami umownymi pomiędzy Przekazującym a Odbierającym. Sprzęt wypożyczany jest na czas określony, który ustalany jest między stronami. Możliwe jest wydłużenie czasu wypożyczenia sprzętu tylko za pisemną zgodą Przekazującego. Za wydłużenie wypożyczenia, bez pisemnej zgody Przekazującego, Wypożyczający zostanie obciążony dodatkowymi kosztami – podwójna stawka ustalona w Umowie za każdy wydłużony dzień.
 2. Klient dokonuje rezerwacji sprzętu do wynajmu w formie pisemnej emailem z informacją o terminie realizacji, wybranym sprzęcie, dacie i godzinie dostawy oraz zwrotu, wskazaniem osoby odpowiedzialnej za przekazany sprzęt.
 3. Przy dostawie i zwrocie sprzętu niezbędna jest osoba reprezentująca klienta (Najemcę), wskazana przy składaniu zamówienia i upoważniona do odbioru sprzętu do wynajmu i podpisania protokołu odbioru.
  Brak takiej osoby lub brak z nią kontaktu telefonicznego może spowodować rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym z winy wynajmującego.
 4. Potwierdzeniem dokonania rezerwacji jest faktura proforma (określająca wartość usługi oraz termin płatności), która jest wysyłana do klienta emailem.
 5. Po sprawdzeniu faktury proforma w zakresie zgodności z ustaleniami klient potwierdza złożenie zamówienia poprzez wpłatę 50% zadatku liczonego od wartości brutto.
 6. Brak wpłaty zadatku w ustalonym terminie anuluje rezerwację/zamówienie i kończy ważność oferty.
 7. Wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi – prosimy o rozważne składanie zamówień.
 8. W przypadku rezygnacji z części lub całości zamówienia na krócej niż 21 dni przed ustaloną datą wynajmu całkowita wartość zamówienia nie podlega obniżeniu, a otrzymana zapłata nie podlega zwrotowi.
 9. Płatność końcowa za wynajem następuje najpóźniej przy dowozie i montażu sprzętu.
 10. Wszystkie podane kwoty są kwotami NETTO.
 11. Wielkość zamówienia – ilości, należy określić najpóźniej na miesiąc przed realizacją. Po tym terminie pomimo zmniejszenia ilość zamówionego sprzętu przez Klienta – ustalony wcześniej koszt – nie ulega zmianie.

§ 8. ZASADY UŻYTKOWANIA WYPOŻYCZONEGO NAMIOTU

 1. Warunkiem przekazania sprzętu Odbierającemu jest uiszczenie przez niego kaucji w wysokości ustalonej indywidualnie w Umowie Protokół Przekazania. Wysokość kaucji uzależniona jest od wartości wypożyczanego sprzętu. Kaucja jest formą zabezpieczenia przed uszkodzeniem, zniszczeniem, kradzieżą lub utratą w inny sposób. Kaucja podlega zwrotowi po: całkowitym rozliczeniu Umowy Protokołu-Przekazania, zapłaty za wypożyczenie sprzętu, uregulowaniu ewentualnych roszczeń z tytułu uszkodzenia, zniszczenia, kradzieży lub utraty w inny sposób. Wypożyczający może odstąpić od kaucji w uzasadnionych przypadkach ustalając indywidualnie z Najemcą.
 2. Klient (najemca) zwraca wynajmowany sprzęt w stanie niepogorszonym ponad normalne zużycie i uporządkowanym (nie wymagającym wykonywania serwisu sprzątającego dla jego demontażu). Sprzęt musi być właściwie wyczyszczony i odpowiednio zabezpieczony do transportu.
 3. Klient odpowiada za wszelkie uszkodzenia wynajmowanego sprzętu powstałe w okresie wynajmu, takie jak rozdarcia, rozcięcia, uszkodzenia konstrukcji i zabrudzenia trudne lub niemożliwe do usunięcia (np. powstałe z flamastrów, farb, tłuszczów, itp.) i to zarówno te, które spowodowane są działaniem klienta (najemcy), jak również działaniem osób trzecich niezwiązanych z najemcą oraz czynnikami atmosferycznymi (silny wiatr, burza, zalanie, itp.).
 4. Zabronione jest używanie wynajętego sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem, np. używanie namiotów bankietowych do zadaszenia grilla.
 5. W przypadku stwierdzenia używania (lub zamiaru używania) namiotów i/lub wyposażenia niezgodnie z przeznaczeniem i ustalonym celem wynajmu sprzęt może być natychmiast zdemontowany i wycofany z wynajmu (następuje rozwiązanie umowy z winy klienta).
 6. Montaż namiotów i wyposażenia wymaga równego podłoża (jeżeli podłoże jest utwardzone lub jest nawodnienie trawnika wówczas wiąże się to z dodatkowymi kosztami i jest nie zawsze możliwy, musi być zgłoszony przez klienta przy składaniu zamówienia).
 7. Zabronione jest naklejanie taśm, naklejek samoprzylepnych i innych materiałów mogących pozostawić ślady na konstrukcji lub poszyciu namiotów oraz mebli i sprzęcie technicznym.
 8. Wieszanie na namiocie jakichkolwiek reklam, materiałów promocyjnych, gadżetów i sprzętu technicznego, który obciążyłby lub miał jakikolwiek wpływ na konstrukcję namiotów musi być uzgadniane z wynajmującym.
 9. Wszelkie uwagi dotyczące stanu sprzętu i jego zgodności z zamówieniem, a także zauważonych nieprawidłowości należy zgłaszać ekipie montażowej bezpośrednio przy montażu. Uwagi zgłaszane odnośnie ilości i jakości sprzętu w późniejszym terminie NIE BĘDĄ UWZGLĘDNIANE.
 10. Klient nie może dokonywać żadnych napraw sprzętu bez poinformowania o tym Wypożyczalni.
 11. Klient ponosi odpowiedzialność za zaginięcie sprzętu. W przypadku zaginięcia sprzętu lub innych okoliczności uniemożliwiających zwrot sprzętu w ustalonym terminie Klient ma obowiązek niezwłocznego poinformowania wypożyczalni.
 12. W przypadku niezwrócenia sprzętu w ustalonym terminie, wpłacona kaucja może zostać zatrzymana przez wypożyczalnię lub zostanie naliczona kara w wysokości 50% wartości wynajmu naliczanej za każdy dzień opóźnienia.
 13. W przypadku kradzieży wypożyczanego sprzętu, Wynajmujący obciąży Klienta całkowitym kosztem zakupu i dostarczeniem nowego sprzętu.
 14. Klient podpisując dokument wypożyczenia, potwierdza, że otrzymał sprzęt pozbawiony wad, zgodnie ze specyfikacją i w dobrym stanie technicznym.
 15. W okresie wynajmu klient (najemca) ma obowiązek dozorować wynajmowany sprzęt i niezwłocznie zgłosić wynajmującemu wszelkie nieprawidłowości i zdarzenia dotyczące wynajmowanego sprzętu, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo użytkowania lub przyczynić się do powstania uszkodzeń wynajmowanego sprzętu.

§ 9. Ochrona danych osobowych

 1. www.mvt.pl gwarantuje Klientowi ochronę danych osobowych. Dane Klientów są wykorzystywane tylko i wyłącznie do realizacji zamówień oraz przesyłania materiałów promocyjnych, o ile Klient wyraził na to zgodę.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. “O ochronie danych osobowych” Dz.U.z 2002 r Nr 101, poz. 926, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Zgodnie z tą Ustawą, Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz ich usunięcia. Brak zgody Klienta na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.

§ 9. Postanowienia końcowe

1. Obecność towarów na stronach mvt.pl nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

2.mvt.pl nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

3.mvt.pl dokłada wszelkich starań, aby treść oferty sprzedaży dokładnie odpowiadała rzeczywistości.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

0
  0
  Twój koszyk
  wyrzuć z koszykawracam na zakupy